Powstał polski hub zrzeszający firmy działające w sposób odpowiedzialny społecznie. Coraz więcej firm chce się rozwijać w ten sposób

0
431

Rośnie liczba firm, które swoją działalność skupiają wokół pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Z kolei pracownicy, coraz bardziej świadomi zagrożenia środowiska oraz wpływu złych nawyków na zdrowie, chcą żyć zdrowo i odpowiedzialnie. Firmy i organizacje, które prowadzą zrównoważony i odpowiedzialny społecznie biznes, bardziej przyciągają młodych, ambitnych pracowników. Wiele z nich wdraża strategie ESG, żeby działać zgodnie z wartościami ważnymi dla kadry pracowniczej, inwestorów i klientów. Polska firma Small Step Matters stworzyła hub, który z jednej strony wspiera biznes poprzez łączenie start-upów i organizacji pożytku publicznego, a z drugiej strony umożliwia angażowanie pracowników w akcje social impactowe.

Coraz więcej ludzi bardziej świadomie dokonuje wielu wyborów, aby wpływ ich decyzji na otoczenie nie był negatywny. Część z nich zmniejsza produkcję plastikowych odpadów we własnym domu, nie kupuje bezzwrotnych opakowań, inni szukają możliwości wsparcia różnorodnych akcji humanitarnych, charytatywnych, protestów i kampanii, z których ideami się zgadzają. Lwia część z nich jest prowadzonych za pośrednictwem social mediów.

– Wiele osób chciałoby zrobić pierwszy krok, bo ma poczucie, że zmiany klimatyczne postępują, że nie dzieje się dobrze na świecie, ale bardzo często nie wiedzą jak. W związku z tym szukają takich możliwości. Część osób wspiera drobne akcje social impactowe, a część chociażby zaczyna od przeniesienia się z używania reklamówek na papierowe torby bądź też wielorazowego użytku. Osoby indywidualne mogą zaczerpnąć z social mediowych informacji na temat zdrowego trybu życia i wprowadzania bardziej zrównoważonych zmian – wyjaśnia Violetta Iwanicka, prezeska Small Step Matters.

To pierwszy hub zrównoważonego rozwoju, który proponuje zestaw narzędzi wspierających biznes w praktycznej realizacji celów z zakresu szeroko pojętego sustainability.

– Z jednej strony nasz hub wspiera biznes poprzez łączenie start-upów i NGO-sów, a z drugiej strony daje możliwość angażowania pracowników w małe lub duże akcje social impactowe – dodaje Violetta Iwanicka.  

  Drony przyszłością rynku usług transportowych. Dzięki nim przesyłki mogą być tańsze nawet o 80 procent

Działalność hubu wpisuje się w ważną tendencję na rynku pracy. Przedstawiciele pokolenia X oraz Y, zwanego także pokoleniem milenialsów, urodzeni w latach 1980–1994, stanowią obecnie największy procent zatrudnianych kandydatów. Dane z raportu przygotowanego przez najstarszy na świecie instytut badania opinii publicznej Gallup zatytułowanego „Jak milenialsi chcą pracować i żyć” w 2020 roku to potwierdzają: ponad 70 proc. respondentów stwierdziło, że chętniej podejmie pracę w firmie, która ma wdrożony program prośrodowiskowy. Prawie 40 proc. respondentów przyznało, że w przeszłości wybrało daną pracę, ponieważ firma osiągnęła lepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju niż inne. Trzy czwarte respondentów zadeklarowało, że byliby skłonni do obniżenia wynagrodzenia za pracę, gdyby otrzymaliby ofertę w firmie działającej odpowiedzialnie. Obserwując te zależności, wiele firm decyduje się na wdrażanie konkretnych strategii działania. Biorą one pod uwagę środowisko naturalne, kryteria społeczne i ład korporacyjny (strategie ESG, czyli environmental, social and corporate governance). ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji: inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.

– Firmy mają już konkretne wskazówki, ponieważ mogą zaczynać od małych kroków typu zmiana nawyków pracowników czy też kroki w redukcji śladu węglowego. Takie zmiany mogą być na różnym poziomie, to wszystko zależy od tego, czy organizacja jest na początku, czy już ma np. stworzoną strategię ESG – tłumaczy rozmówczyni agencji informacyjnej Newseria Biznes. – Wyniki badań potwierdzają, że aż 83 proc. pracowników chce wspierać akcje, które są zgodne z ich wartościami i chce pracować w takich firmach. W związku z tym nasz hub umożliwia korporacjom wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce i zaangażowanie zarówno pracowników, jak też całych łańcuchów dostaw – tłumaczy prezeska Small Step Matters. 

Na początku grudnia hub Small Step Matters w ramach trzeciej edycji Kongresu Dobrych Praktyk zorganizował konkurs: start-upy i organizacje pozytywnego wpływu zgłaszały propozycje inicjatyw i akcji wspierających realizację działań w zakresie ESG/SDG/CSR. Najlepsi mogli się zaprezentować w trakcie kongresu, otrzymali też możliwość rocznej współpracy w zakresie promocji projektów na platformie Small Step Matters.

  Polska organizuje coraz więcej dużych imprez sportowych. III Igrzyska Europejskie przyciągną najlepszych zawodników i ułatwią starania o olimpiadę

Raportowanie ESG w Polsce nie jest zjawiskiem nowym. Wiele firm systematycznie publikuje raporty zrównoważonego rozwoju od kilku bądź nawet kilkunastu lat. Zawierają dane, których szukają m.in. ubezpieczyciele czy banki. Dzięki nim mogą ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i opłaca się udzielić jej finansowania. W tym roku duże polskie spółki giełdowe będą już po raz czwarty obowiązkowo publikować dane ESG w swoich raportach niefinansowych.

W kwietniu 2021 roku Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy dotyczący sprawozdawczości niefinansowej. CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) zastąpi dotychczas obowiązujący NFRD (Non-financial Reporting Directive), nakładając nie tylko więcej obowiązków raportowych, ale także rozszerzając listę podmiotów i obszarów objętych raportowaniem. Nowa dyrektywa zacznie obowiązywać w 2024 roku i będzie dotyczyła raportowania danych za rok 2023.

O zrównoważonym i odpowiedzialnym społecznie biznesie rozmawiali uczestniczy debaty podczas jednego z ostatnich Thursday Gathering. To cykliczne imprezy, które co czwartek przyciągają do warszawskiego Varso społeczność innowatorów. Organizatorem bezpłatnych i otwartych dla wszystkich chętnych eventów jest Fundacja Venture Café Warsaw.

Źródło: https://biznes.newseria.pl/news/powstal-polski-hub,p689550808