Najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce nawiązuje partnerstwo z gigantem energetycznym. Wspólnie będą prowadzić działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej

0
448

Liga Ochrony Przyrody, czyli organizacja zajmująca się działalnością proekologiczną od prawie 100 lat, zyskała właśnie potężnego sprzymierzeńca. Zawarła umowę o partnerstwie strategicznym z PGE, czyli gigantem polskiego rynku energetycznego. Roczna umowa o współpracy zakłada realizację szeregu działań z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. – Współpracę z Ligą Ochrony Przyrody podjęliśmy dlatego, że jest to najbardziej utytułowana i najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce, z bogatą tradycją – mówi prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Podpisaliśmy właśnie strategiczną umowę o współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, czyli najstarszą ekologiczną organizacją w Polsce. Powstała w 1928 roku z inicjatywy środowisk konserwatywnych, aby przeciwdziałać degradacji przyrody prowadzonej wówczas przez przedsiębiorstwa, które nie reprezentowały tego typu wartości. To jest organizacja z wielką historią i cieszę się, że zacieśniamy z nią współpracę – mówi agencji Newseria Biznes Wojciech Dąbrowski.

W ramach partnerstwa strategicznego Liga Ochrony Przyrody i energetyczny gigant będą wspólnie realizować projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Planowane przedsięwzięcia to m.in. konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne, konkursy dla szkół, ale także szereg działań z zakresu bioróżnorodności, w tym m.in. zagospodarowanie łąk kwietnych i nasadzenia drzew.

Jest bardzo wiele inicjatyw, które chcemy zrealizować w ciągu najbliższego roku. Z pewnością będą to różnego rodzaju wydawnictwa poligraficzne, komiksy, rysowanki, wierszyki i kolorowanki, kierowane do dzieci i młodzieży. Planujemy też zorganizować konferencję na temat ptaków, które gniazdują m.in. na instalacjach PGE Polskiej Grupy Energetycznej  – dodaje Paweł Sałek, prezes zarządu Ligi Ochrony Przyrody.

Organizacja od blisko 100 lat prowadzi działalność proekologiczną i edukacyjną, skierowaną zwłaszcza do młodzieży i dzieci, m.in. w formie konkursów i olimpiad. Zrzesza zarówno miłośników przyrody, jak i osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.

Partnerstwo z Grupą PGE będzie związane także z kontynuowaniem wydawania „Przyrody Polskiej”, czyli najstarszego w Polsce czasopisma o tej tematyce, które jest wydawane od roku 1957. Na łamach tego miesięcznika będziemy publikować także informacje o różnego rodzaju akcjach prośrodowiskowych, które są podejmowane przez PGE – mówi Paweł Sałek. 

  Humanoidalne roboty mogą usprawnić opiekę nad pacjentami w szpitalach i domach opieki. Francuska firma zamierza je wprowadzić do sprzedaży za dwa lata

Jak podkreśla, wsparcie finansowe ze strony biznesu jest nieocenione dla organizacji pozarządowych, ponieważ pozwala im prowadzić działalność na szerszą skalę.

Nowo nawiązane partnerstwo z Ligą Ochrony Przyrody wpisuje się w szerszą strategię Grupy PGE, która od wielu lat we własnym zakresie podejmuje szereg działań prośrodowiskowych. Jednym z głównych jest program „Lasy pełne energii” realizowany od 2000 roku, którego celem jest poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. W ramach trwającego ponad 20 lat programu pracownicy PGE wraz z rodzinami posadzili blisko 600 tys. drzew. Energetyczny gigant współpracuje też m.in. ze Świętokrzyskim, Biebrzańskim, Roztoczańskim oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym przy szeregu projektów ukierunkowanych na wspieranie dziedzictwa przyrodniczego.

– Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody jest też dowodem na konsekwentne realizowanie przez nas przyjętej w ubiegłym roku strategii Grupy PGE, która zakłada osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 roku. Wspieramy wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu ochronę środowiska, a nawiązanie współpracy z Ligą Ochrony Przyrody jest tego kolejnym wyrazem – podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Źródło: https://biznes.newseria.pl/news/najstarsza-organizacja,p1178849259